توضیحات آموزشی محصولات پاناسونیک

سانترال پاناسونیک و نمایندگی فروش سانترال

نمایندگی  رسمی پاناسونیک (عصر ارتباطات)

مجموعه عصر ارتباطات با سالها تجربه  یکی از راهبران در زمینه تجهیزات ارتباطاتی جهت ایفا نقش در پیشبرد اهداف مخابراتی می باشد .

کارشناسان مجموعه عصر ارتباطات  فروش وعرضه جدید ترین تجهیزات ارتباطی دفتر کار به همراه نصب و پشتیبانی حرفه ای برای شما به ارمغان می آوردند.

تجهیزات ارتباطی دفتر کار برند پاناسونیک شامل:

سیستم های ادارای  نرمال و کم ظرفیت

(جهت مشاهده  و بررسی قیمت و مشخصات بر روی هر کدام ازسیستم های زیر که در لینک مربوطه خود مربوط خود می باشد کلیک کنید)

۱- مرکز تلفن (سانترال) KX-TES824 

۲- مرکز تلفن (سانترال) KX-TEM824

(کارت های سازگار این دستگاه  ها شامل )

۱- KX-TES82483 کارت ارتقا ۳ خط شهری به ۶ خط و ۸ خط داخلی به ۱۶ خط 

۲-KX-TES82480 کارت ارتقا ۶ خط شهری به ۸ خط و ۱۶ خط داخلی به ۲۴ خط

۳-KX-TES82494 کارت شماره انداز CallerId

۴-KX-TES82491 کارت دیز و آپراتور خودکار

۵-KX-TES82492 کارت  Voice Message 

سیستم های ادارای نرمال و پر ظرفیت

(جهت مشاهده  و بررسی قیمت و مشخصات بر روی هر کدام ازسیستم های زیر که در لینک مربوطه خود مربوط خود می باشد کلیک کنید)

۱-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA100

۲-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA100D

۳-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA100DBP

۴-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA200

۵-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA600

۶-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA620

(کارت های سازگار این دستگاه شامل )

۱-Remote  کارت ریموت مدل  KX-TDA0196

۲-کارت منبع تغذیه مدل  KX-TDA0104

۳-کارت حافظه مدل  KX-TDA0105

۴-کارت ۸ خط داخلی اختیاری با کاربری تلفنهای دیجیتال، آنالوگ و هایبرید مدل KX-TDA0170

۵-کارت ۸ خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال مدل  KX-TDA0171

۶-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال مدل KX-TDA0172

۷-کارت ۸ خط داخلی با کاربری تلفنهای تک خط معمولی مدل KX-TDA0173

۸-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی مدل  KX-TDA0174

۹-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی با چراغ نشان دهنده پیام مدل KX-TDA0175

۱۰-کارت کالر آیدی ۸ کاناله که روی کارتهای داخلی بدون کالر آیدی دار مدل KX-TDA0168

۱۱-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی همراه با کالر آیدی بر روی تلفنهای معمولی مدل KX-TDA0177

۱۲-کارت ۸ خط شهری مدل KX-TDA0180

۱۳-کارت ۱۶ خط شهری مدل KX-TDA0181

۱۴-کارت کالر آیدی برای ۸ خط همراه با موزیک پشت خط  مدل KX-TDA0189

۱۵-کارت کالر آیدی برای ۸ خط شهری مدل   KX-TDA0193

۱۶-کارت چهار پورت مدل  KX-TDA0284    BRI

۱۷-کارت هشت پورت مدل KX-TDA0288   BRI

۱۸-کارت دیزای ۴ کاناله مدل KX-TDA0191

۱۹-کارت آپشن مدل KX-TDA0190

۲۰-کارت حس گر خارجی یا بیرونی ۴ کاناله مدل KX-TDA0164

۲۱-کارت در باز کن ۲ پورته مدل KX-TDA0162

۲۲-کارت در باز کن ۴ پورته مدل KX-TDA0161

۲۳- کارت افزایش کابین اضافی مدل KX-TDA6111

۲۴-کارت منبع پاور مدل KX-TDA0103

۲۵-کارت ۲۴ پورت داخلی آنالوگ مدل KX-TDA1178

۲۶-کارت ۱۶ کاناله آنالوگ مدل kX-TDA1176

۲۷-کارت ۸ کاناله شهری مدل KX-TDA1186

سیستم های ادارای IPBX پرظرفیت (سری TDE)

(جهت مشاهده  و بررسی قیمت و مشخصات بر روی هر کدام ازسیستم های زیر که در لینک مربوطه خود مربوط خود می باشد کلیک کنید)

۱-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDE100

۲-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDE200

۳-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDE600

۴-مرکز تلفن (سانترال) KX-TDA620

(کارت های سازگار این دستگاه  ها شامل )

۱-Remote  کارت ریموت مدل  KX-TDA0196

۲-کارت منبع تغذیه مدل  KX-TDA0104

۳-کارت حافظه مدل  KX-TDA0105

۴-کارت ۸ خط داخلی اختیاری با کاربری تلفنهای دیجیتال، آنالوگ و هایبرید مدل KX-TDA0170

۵-کارت ۸ خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال مدل  KX-TDA0171

۶-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال مدل KX-TDA0172

۷-کارت ۸ خط داخلی با کاربری تلفنهای تک خط معمولی مدل KX-TDA0173

۸-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی مدل  KX-TDA0174

۹-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی با چراغ نشان دهنده پیام مدل KX-TDA0175

۱۰-کارت کالر آیدی ۸ کاناله که روی کارتهای داخلی بدون کالر آیدی دار مدل KX-TDA0168

۱۱-کارت ۱۶ خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی همراه با کالر آیدی بر روی تلفنهای معمولی مدل KX-TDA0177

۱۲-کارت ۸ خط شهری مدل KX-TDA0180

۱۳-کارت ۱۶ خط شهری مدل KX-TDA0181

۱۴-کارت کالر آیدی برای ۸ خط همراه با موزیک پشت خط  مدل KX-TDA0189

۱۵-کارت کالر آیدی برای ۸ خط شهری مدل   KX-TDA0193

۱۶-کارت چهار پورت مدل  KX-TDA0284    BRI

۱۷-کارت هشت پورت مدل KX-TDA0288   BRI

۱۸-کارت دیزای ۴ کاناله مدل KX-TDA0191

۱۹-کارت آپشن مدل KX-TDA0190

۲۰-کارت حس گر خارجی یا بیرونی ۴ کاناله مدل KX-TDA0164

۲۱-کارت در باز کن ۲ پورته مدل KX-TDA0162

۲۲-کارت در باز کن ۴ پورته مدل KX-TDA0161

۲۳- کارت افزایش کابین اضافی مدل KX-TDA6111

۲۴-کارت منبع پاور مدل KX-TDA0103

۲۵-کارت ۲۴ پورت داخلی آنالوگ مدل KX-TDA1178

۲۶-کارت ۱۶ کاناله آنالوگ مدل kX-TDA1176

۲۷-کارت ۸ کاناله شهری مدل KX-TDA1186

۲۸-کارت داخلی برای ۱۶ خط داخلی مدل IP  KX-TDA0470

۲۹-کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای ۱۶ کانال از طريق KX-TDA0490   IP

۳۰-کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای ۴ کانال از طريق   KX-TDA0484   IP

۳۱-کارت یا اتصال دو دستگاه به یکدیگر PRI مدل

۳۲-کارت ۱۶ کانال مدل KX-TDE0111

۳۳-کارت VoIP DSPکارت ۶۴ کانال مدل  KX-TDE0111

سیستم های ادارای IPBX پرظرفیت (سری NS)

(جهت مشاهده  و بررسی قیمت و مشخصات بر روی هر کدام ازسیستم های زیر که در لینک مربوطه خود مربوط خود می باشد کلیک کنید)

۱-مرکز تلفن (سانترال) KX-NS500

۲-مرکز تلفن (سانترال) KX-NS520

۳-مرکز تلفن (سانترال) KX-NS1000

۴-مرکز تلفن (سانترال) KX-NS2000

(کارت های سازگار این دستگاه  ها شامل )

شما می توانید در صورت جهت خرید و نصب و راه اندازی و تعمیرات  سانترال  و دیگر محصولات  ذکر شده برند پاناسونیک به مجموعه عصر ارتباطات مراجعه نموده به نشانی :

تهران،خیابان تهران نو – به سمت تهرانپارس -بعد از سی متری آیت – ساختمان زیگما 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با  شماره تماس های :

۰۲۱۷۷۴۱۷۲۵۴

۰۲۱۷۷۴۳۳۲۸۷

۰۲۱۷۷۴۶۴۷۰۸

۰۲۱۷۷۴۸۷۲۶۱

۰۹۹۰۲۳۷۵۴۲۱

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن