مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

گیت وی TA1600 یستار YEASTAR

گیت وی FXS ویپ TA1600 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA3200 یستار YEASTAR

تومان9,250,000
گیت وی FXS ویپ TA3200 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA400 یستار YEASTAR

تومان1,540,000
گیت وی FXS ویپ TA400 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA800 یستار YEASTAR

تومان2,340,000
گیت وی FXS ویپ TA800 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX