Showing 1–12 of 17 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

گیت وی TA100 یستار YEASTAR

– Yeastar TA100  یک رابط آنالوگ را برای کاربران مسکونی و مشاغل کوچک فراهم می کند تا تجهیزات آنالوگ موجود

گیت وی TA1600 یستار YEASTAR

گیت وی FXS ویپ TA1600 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA1610 یستار YEASTAR

تومان7,900,000
گیت وی FXO ویپ TA1610 یستار : از این گیت وی جهت اتصال خطوط شهری سیمی/سنتی/آنالوگ برای تمامی مراکز سانترال

گیت وی TA200 یستار YEASTAR

– Yeastar TA200  دو رابط آنالوگ را برای کاربران مسکونی و مشاغل کوچک فراهم می کند تا تجهیزات آنالوگ موجود

گیت وی TA2400 یستار YEASTAR

تومان7,880,000
گیت وی FXS ویپ TA2400 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA3200 یستار YEASTAR

تومان9,250,000
گیت وی FXS ویپ TA3200 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA400 یستار YEASTAR

تومان1,540,000
گیت وی FXS ویپ TA400 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA410 یستار YEASTAR

تومان1,990,000
گیت وی FXO ویپ TA410 یستار : از این گیت وی جهت اتصال خطوط شهری سیمی/سنتی/آنالوگ برای تمامی مراکز سانترال

گیت وی TA800 یستار YEASTAR

تومان2,340,000
گیت وی FXS ویپ TA800 یستار : از این گیت وی جهت گرفتن داخلی آنالوگ/فکس برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TA810 یستار YEASTAR

تومان2,990,000
گیت وی FXO ویپ TA810 یستار  از این گیت وی جهت اتصال خطوط شهری سیمی/سنتی/آنالوگ برای تمامی مراکز سانترال IP-PBX

گیت وی TE100 یستار YEASTAR

تومان7,560,000
گیت وی PRI/E1/T1/J1 ویپ TE100 یستار : از این گیت وی جهت اتصال خطوط شهری دیجیتال ازنوع PRI یا …

گیت وی TE200 یستار YEASTAR

تومان12,060,000
گیت وی PRI/E1/T1/J1 ویپ TE200 یستار : از این گیت وی جهت اتصال خطوط شهری دیجیتال ازنوع PRI یا …